Zahrada

LISTOPAD V ZAHRADĚ

Listopad je měsícem vrcholících příprav na zimu, nejen dobou usilovného hrabání listí.

Nastal čas pro rychlou výsadbu posledních zbytků okrasných a ovocných dřevin a dosazení živých plotů. Po trávníku se ještě naposled projede sekačka. V záloze čeká místo pro případné založení rostlin, které již nelze vysadit. Poslední zelenina putuje ze záhonů do sklepů a krechtů. Mrazy a nepohoda mohou udeřit každým dnem, zahrada musí být připravena na delší odpočinek.

Očekávejte příchod mrazů a nepohody, včas vypusťte vodu z rozvodů a nádrží. Vyčistěte a zakonzervujte nářadí a zejména stroje, které nebudete používat. Vylijte z nádrží zbytky pohonných hmot.

 

ZELENINOVÁ ZAHRÁDKA

 • Kolem zeleninových záhonů, kde ponecháte mrazuodolnou zeleninu, udělejte provizorní plůtky na ochranu před zvěří.

 • Před příchodem silnějších mrazů vyberte ředkev a kedlubny Gigant.

 • Záhony, ze kterých chcete sklízet i v průběhu zimy, nastelte slámou nebo nakopčete a překryjte netkanou textilií.

 • Přikryjte bílou/béžovou netkanou textilií zimní saláty a mangold, aby je nepoškodily holomrazy.

 • Počátkem měsíce lze ještě vyset mrkev pro příští sezonu.

 • Do nádob vysaďte zeleninu pro zimní vaření. Vhodná je pažitka, petržel, zimní cibule, feferonky a bulvičky celeru.

 • Vyberte rebarboru pro rychlení a uložte ve sklepě/skleníku.

 • Přeházejte a zakryjte kompost.

 • Vyčistěte a vydezinfikujte skleník, fóliovník a pařeniště.

OVOCNÁ ZAHRÁDKA

 • Pokud v listopadu nezamrzne půda, je ještě vhodná doba k výsadbě ovocných stromků. Ovocným stromkům po výsadbě netvarujte korunu, počkejte se zásahem na jaro.

 • Instalujte ochranu před zvěří, dřeviny ošetřete ochrannými nátěry a obalte kmínky.

 • Čerstvé výsadby jahodníku překryjte lehce chvojím.

 • Broskve po opadu listí poprvé postříkejte proti kadeřavosti.

 • Pod stromy vyhrabte spadané listí a zbytky plodů. Nepořádek je ideální pro uchování chorob a přezimování škůdců.

 • Průběžně kontrolujete jablka a hrušky uskladněné ve vydezinfikovaných sklepích. Ideální je tmavá, dobře větraná místnost, kde se teplota udržuje na 4 až 5 °C.

 • Jablka a další úrodu, kterou nemůžete uskladnit v bezmrazém prostředí, nastelte slámou nebo senem, aby nepromrzla. Lze využít také suchou rašelinu.

OKRASNÁ ZAHRÁDKA

 • Vyhrabte listí z trávníku. Je-li teplo a tráva stále roste, podle potřeby ji ještě počátkem měsíce posekejte na vyšší drn.

 • Založte do půdy rostliny v kontejnerech a nádobách. Co nejde do půdy, založte do pilin nebo obalte jutou a dalšími izolačními vrstvami. Nadzemní části rostlin překryjte béžovou nebo dvojitou bílou textilií.

 • Omotejte izolačními plstěnými pásy nebo jutou místa roubování okrasných dřevin.

 • Zazimujte pečlivě také stromkové růže. Zakryjte nejen místo roubování, ale celou korunku.

 • Keřové růže jen zastřihněte, aby nebyly dlouhé, ale řez ponechte až na jaro. Nahrňte ke keřům mulč na růže. V případě, že růže nakopčíte půdou, nesmíte odhalit kořeny!

 • Rostliny na záhonech ochraňte shrabaným listím, dřevitým mulčem, slámou nebo přikrývkou z chvojí. Do skalky doplňte drobnou kamennou drť, do vřesovišť rašelinu.

 • Speciální ochranu (zástěny, kryty, stříšky) vytvořte rostlinám, které nesnesou v zimě větší vlhkost. Nejznámější jsou lewisie a z travin kortaderie, ale také levanduli prospěje vyšší vrstva mulče.

 • Trvalky a traviny zbytečně nesestříhávejte, zaschlé části je chrání před zimou.

 • Stáhněte úvazky sloupovité jehličnany a keře choulostivé na rozklesání. Nezapomeňte ani na velké trsy trav.

 • Zkontrolujte a upevněte všechny úvazky rostlin, opory a kůly.

 • Pokud nemrzne, pravidelně zalévejte všechny mladé výsadby, aby nezaschly. Vytvořte zásobu vláhy také rododendronům, vřesovištním rostlinám a všem stálezeleným dřevinám.

 • Uloženým pelargoniím a fuchsiím značně redukujte zálivku a sesbírejte zaschlé listy.

 • Zazimujte jezírko. Choulostivé vodní rostliny musí být uložené v nepromrzajících prostorách v nádobách s vodou. Ve vypuštěných jezírkách nahrňte na vytrvalé chladuvzdorné rostliny suché listí případně slámu. Do jezírek s vodou vložte předměty bránící promrzání celé hladiny.

POKOJOVÉ ROSTLINY

 • Vysaďte cibuloviny pro vánoční rychlení.

 • Hnojte pouze rostliny, které právě kvetou. Pečujte o rozkvétající hvězdníky a kamélie.

 • Vynechte zálivku u kaktusů a sukulentů, zalévejte střídmě pouze vánoční kaktus.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ