Zahrada

Má smysl bílit kmeny?

Především starší ovocnáři byli zvyklí chránit kmeny a silnější větve ovocných stromů bílením vápenným mlékem. Důvody se uváděly dva. Prvním z nich bylo to, že bílá barva lépe odráží sluneční paprsky a tím se kmen méně zahřívá. K poměrně silnému zahřívání tmavého povrchu kmene dochází během slunečných dnů zvláště koncem zimy a v předjaří. Pokud následně v noci klesne teplota hluboko pod nulu, může být rozdíl teplot klidně i 30 °C. Takový teplotní rozdíl pak způsobuje pnutí, trhání pletiv a vznik tzv. mrazových desek. Bílení kmenů tedy tento teplotní rozdíl sníží a kmen aspoň částečně chrání. Jednodušší však je použít nějakou mechanickou „clonu“, například na jižní straně opřené prkno, přivázaná lepenka, papír, obalení slámou nebo použitím plastových zábran proti okusu zvěří.

Jako druhý důvod bílení se uvádí ochrana stromu před přezimujícími škůdci nebo původci chorob, tedy něco jako dezinfekce. Toto opatření však proti chorobám ani škůdcům nefunguje.

 

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ