Zahrada

Zimní zálivka

Během zimy je třeba doplňovat půdní vláhu k některým dřevinám. Využáváme k tomu období oblev. Jedná se především o jehličnany a stálezelené listnáče. Právě rostliny, jako jsou rododendrony, pierisy, bobkovišně, cesmíny, neopadavé dřišťály, ale také vřesy a vřesovce a další dřeviny, i během zimy odpařují celou plochou listů vodu. Pokud ji nemají z čeho doplňovat, uschnou, což mnohdy pokládáme za zmrznutí. Někdy je třeba i během zimy v období, kdy je obleva, tyto druhy zalít nebo k nim přihodit tající sníh.

V této zimě to platí dvojnásob. Půda již od podzimu rozhodně vodou zásabena nebyla. Průměrně spadlo velmi málo srážek. V loňském roce se to obrazilo na menším výskytu houbových chorob, ale rostliny musíme dostatečně zabezpečit vláhou.

 

zálivka

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ