Zahrada

Abiotikózy rostlin: poruchy, poškození a poranění

Nejenom choroby a škůdci poškozují rostliny v kultuře i mimo ni. Řada dalších faktorů ovlivňuje životní funkce rostlin, tvorbu a kvalitu rostlinných produktů a ohrožuje i životnost rostlin.

 

 

Patří mezi ně mráz nebo naopak příliš vysoké teploty, přílišná vlhkost nebo naopak sucho, prudké sluneční záření, nedostatek nebo přebytek některých živin, mechanická poranění atd. To vše je předmětem této publikace.

V obecné části jsou jednotlivé škodlivé abiotické faktory řazeny do několika kategorií, ve speciální části jsou u jednotlivých plodin nebo skupin plodin probrány nejzávažnější poruchy, poškození a poranění během vegetace, sklizně a skladování.

Kniha autorů Václava Kůdely, Petra Ackermanna, Ilji Toma Prášila, Jaroslava Roda a Karla Veverky je určena především fytopatologům, rostlinným fyziologům, botanikům, ekologům, rostlinolékařům a studentům příslušných oborů.

 

 

Příznaky nedostatku vápníku – vpadlé okrouhlé skvrny

 

 

Znetvoření plodů rajčete vlivem nízkých teplot během kvetení a tvorby plodů

 

 

Mrcasatost kořenů mrkve, které narazily na neprostupnou vrstvu v půdě.

 

Vydala Academia

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ