Zahrada

ATLAS: Rovnokřídlí České republiky

Kobylky, saranče, cvrčci, krtonožka jsou nepřehlédnutelnou součástí naší přírody. Málokdo tuší, jak bohatou skupinou středoevropské druhy rovnokřídlého hmyzu jsou. Jedná se o první publikaci, která se zaměřuje pouze na tuto skupinu a představuje ji podrobněji. Z tohoto pohledu se jedná o průkopnické dílo, které přináší kompletní přehled všech druhů naší fauny. Těch je v současnosti 97. Přehled je doplněný o druhy, které se vyskytují v okolních státech a mohly by se u nás vyskytnout. Všechny druhy jsou charakterizovány z hlediska morfologie, bionomie, ekologie a zvukových projevů (stridulace) a ilustrovány fotografiemi v jejich přirozeném prostředí.

 

 

Publikaci doplňují originální audionahrávky zvukových projevů všech stridulujících druhů na přiloženém CD, což umožňuje rozpoznat tyto druhy i podle zvuků. Důležitou součástí knihy je obrázkový determinační klíč, pomocí kterého lze podle nápadných morfologických znaků určit všechny druhy naší fauny přímo v terénu. V úvodu je podrobně popsána stavba těla rovnokřídlých a jejich ekologické nároky. Atlas je určen jak odborníkům, učitelům, studentům a žákům, tak i všem milovníkům a ochráncům přírody.

Atlas vydalo Nakladatelství Academia

 

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ