Zahrada

Co rostlo u babičky na zahradě

Počátky pěstování rostlin, jejich původem, vývojem kulturních rostlin od výběru přes klasické šlechtění až po genové inženýrství i tím, jak se měnil vztah člověka k rostlinám, se zabývá v úvodní části autor této publikace, vysokoškolský učitel doc. RNDr. Jan Novák. Zahrady jsou místa blízká přírodnímu prostředí, ale rozmanitost zahrad je obrovská od vesnických, rodinných i městských nebo novodobých na okrajích měst. I způsob pěstování může být velmi odlišný, například ekologické zahrady (ekozahrady či biozahrady) mohou působit zanedbaně, ale přírodě jsou nejblíže a je zde nejbohatší spektrum rostlin i živočichů. Největší část knihy je pak věnovaná jednotlivým produkčním (zelenina, ovoce, bylinky, polní plodiny) i okrasným rostlinám. I když velká pozornost je věnována především původu jednotlivých druhů a starším mnohdy pozapomenutým druhům a odrůdám, které se osvědčily na zahrádkách našich předků, jsou zde uvedeny i hlavní zásady pěstování.

 

Vydala Euromedia Group k. s. – Knižní klub

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ