Zahrada

Naše léčivé rostliny

Kniha přináší na 160 portrétů léčivých a jedovatých rostlin. Všechny jsou dokumentované fotografiemi a barevnými kresbami. Popsány jsou určovací znaky i možnosti užívání v podobě čajů, mastí, tinktur, voňavých polštářků, balzámů a květových esencí. Zařazeny jsou i praktické rady a tipy do kuchyně a na zahradu.

 

Naše léčivé rostliny

 

Knihu vydala Euromedia Group k. s. – Ikar  

Jako ukázku přinášíme Informace věnované ocúnu, který je nebezpečnou jedovatou rostlinou a kvete právě v této době.

 

Colchicum autumnale

OCÚN JESENNÍ

Čeleď ocúnovité

Výška 5-25 cm

Kvete srpen – říjen

 

Ocún

 

Hlavní znaky: trvalá bylina. Podzemní hlízy. Květy růžovofialové, většinou jed­notlivé s 6 podélnými okvětními líst­ky, délka 4-6 cm, dole zúžené, srůstají v okvětní trubku, 6 tyčinek. Většinou 3 lis­ty tmavozelené, široce kopinaté, objevují se brzy na jaře současně s vejčitou trojhrannou tobolkou. V době květu závadnou.

 

 Výskyt a rozšíření: přihnojované, seče­né louky, vlhké louky, luzní lesy, slati­ny, náspy.

Záměna: různé druhy šafránů (Crocus sp.). Listy úzké, připomínající trávu, dlouhé až 15 cm, objevují se brzy na ja­ře společně s květem. Květy s 3 tyčinka­mi. Jedovaté. Česnek medvědí (Allium ursinum, str. 32), páchne česnekem.

 

Už na podzim vědí, jak chladná bude zima

Pohled na louku posetou kvetoucími ocúny fascinuje. Tato rostlina nejenže vnáší růžovofialovými květy nezvyk­le svěží barvu do podzimního dne, ale po odkvětu může předpovědět i tuhost nadcházející zimy: když zahrádkáři na­jdou hlízy pod trávníkem hlouběji než 18 cm, vědí, že nadcházející zima bude krutá. Po opylení se totiž pylové láčky stahují několik měsíců dolů k hlíze ros­toucí hluboko v zemi. Tam, v nezámrzné hloubce mezi 15 a 50 cm, dochází uprostřed zimy k oplodnění.

 

Kolchicin brání buněčnému dělení

Všechny části rostliny jsou jedovaté. Listy se objevují brzy na jaře a rostou na stejných stanovištích jako česnek med­vědí, proto je důležité, abyste se nauči­li obě rostliny odlišit. Listy ocúnu jsou tmavší, pevnější, větší a vyrůstají ze ze­mě po třech. Listy česneku medvědí­ho raší z hlízy jednotlivě, jsou měkčí a poznáte je podle jejich česnekovitého pachu.

Otrava se projevuje prudkým zvrace­ním, které neustane ani po vyprázdně­ní žaludku, velkou žízní a páchnoucím průjmem, zrychleným tepem a po­stupných ochrnutím, až zástavou srd­ce. Hlavní účinnou látkou je alkaloid kolchicin. Brzdí buněčné dělení a dříve se užíval jako cytostatikum při leukémii. Semena a hlízy ocúnu se užívaly již v antice při dně, revmatismu a astma­tu, ale musely se velice opatrně dávko­vat, aby nedošlo k otravě. V homeopatii Colchicum pomáhá při záchvatech dny, žaludečních potížích a problémech se srdcem.

 

 Ocún

 Šafrány (krokusy) rozkvétají brzy na jaře.

 

Řídí se vlastními hodinami

Kolchikón znamená ve starořečtině nad­časový. Rostlina byla pojmenována po­dle Kolchidy, krajiny na východním pobřeží Černého moře, kde roste mno­ho liliovitých bylin. Žily tam i Heká­te, Médea a Kirké, ženy, které se vy­znaly v jedovatých bylinách. Autumnale označuje dobu květu — podzim. Ocún nemá na rozdíl mnoha jiných rostlin v průběhu léta stálou dobu květu, kve­te, kdy se mu zachce.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ