Zahrada

Nevítaní vetřelci - Invazní rostliny a živočichové v Evropě

Biologické invaze rostlin a živočichů se nás dotýkají, ať chceme nebo nechceme. Ovlivňují rostlinná společenstava i společenstva živočichů, vytlačují původní druhy, narušují po staletí tvořené vazby. S nejrůznějšími surovinami a materiály se šíří z kontinentu na kontinent množství druhů. Některé hned hynou, jiné se postupně v nových podmínkách adaptují a mnohdy se natolik rozšíří, že působí problémy v ochraně přírody, ohrožují lidské zdraví či mají negativní dopad na ekonomiku. Kniha vyšla původně v německém originále, ale podíleli se na ní autoři z několika evropských zemí včetně ČR. Z rostlin je tu vylíčen příběh ambrozie, křídlatky, bolševníku, opuncie, akátu a pajasanu. Zahrádkáře mohou však zaujmout i příběhy slunéčka východního či mandelinky bramborové . V knize se hovoří také o raku červeném, nutrii říční nebo třeba o želvě nádherné. Kapitoly jsou bohatě doplněny fotografiemi, které dokreslují invadovaná stanoviště a charakteristické rozlišovací znaky.

Knihu vydalo nakladatelství ACADEMIA

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ