Zahrada

Pěstování rostlin v samozavlažovacích květináčích a truhlících

Stálá a mírná vlhkost zeminy ve skleníku se v bytě změní na nepravidelné rozbahnění, které mnohdy přechází do úplného vyschnutí. Při odpařování vody z půdy se koncentruje vodní roztok, což působí škodlivě na kořeny rostlin. Prolévání zeminy při zálivce také vede k vymývání živin, které brzy nepříznivě změní složení substrátu a rostliny je nutno přesadit. Aby azalka za rok opět vykvetla, vyžaduje soustavnou péči po celý rok.

Vyzkoušejte knotovou závlahu i v bytě!

Díky knotové závlaze se změní občasné zalití v nepřetržité dodávání potřebného množství vláhy, které je pro většinu rostlin vhodnější a více se podobá přírodním podmínkám, kde si zemina udržuje dlouhodobě dostatek vláhy. Závlaha knoty vylučuje střídavé přemokření a následné vyschnutí substrátu, které mnoho rostlin špatně snáší. Čím rychleji rostliny vodu ze substrátu odebírají, tím rychleji se do něj pomocí skelných nebo polypropylénových knotů doplňuje. Voda určená k závlaze může obsahovat i hnojivo.

Takto můžeme doma snadno pěstovat běžné pokojové rostliny, orchideje, ale i zeleninu na balkoně nebo i houby.

 

Výhody samozavlažovacího květináče

1. Odstraňuje nutnost pravidelně zalévat rostliny. Odjezd na dovolenou není problémem.

2. Závlaha je samočinná, nepřetržitá a s ní souběžně probíhá přísun živin hnojivy rozpuštěnými ve vodě. V půdě probíhá nepřetržitý intenzivní biologický život příznivý pro rostlinu. Nedochází ke střídavému rozbahnění a následnému vyschnutí substrátu.

3. Půda nebo substrát mají trvale vyhovující poměr tuhé, kapalné i vzdušné složky. Půda se provzdušňuje otvory ve dně horní nádoby. Otvorů může být velký počet a přitom nehrozí nebezpečí vysychání, protože se v prostoru pod dnem vysoce koncentrují vodní páry.

4. Voda, která vstupuje do půdy skelným knotem, má pokojovou teplotu a je dobře okysličená.

5. Trvalý dostatek vody při dostatečném provzdušnění působí, že zvláště vlhkomilné rostliny v samozavlažovacím květináči nepřetržitě odpařují vodu a působí jako intenzivní zvlhčovač vzduchu v místnosti.

6. Nepřetržitá spodní závlaha umožňuje výhodně zhodnotit a využívat pro pěstování rostlin a hub různé odpadové materiály. Je to například dřevo, štěpky, piliny, škvára, listí, pěnový polystyrén a další.

7. Umožní snadnou péči o dosud obtížně pěstovatelné rostliny, například orchideje v domácnostech.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ