Zahrada

Řez ovocných dřevin

Naši přední odborníci - ovocnáři (Doc. Ing. Josef Sus, CSc. a Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.) vytvořili velmi potřebnou příručku nejen pro zahrádkáře a pěstitele ovocných dřevin, ale i pro studenty zahradnických škol a majitele sadů. Seznámí se zde se způsoby řezu jednotlivých druhů ovocných dřevin (stromů i keřů), s jejich zapěstováním, tvarováním a řezem na trvalém stanovišti. Publikace je vybavena množstvím kreseb a fotografií, které názorně objasňují principy a podstatu řezu, včetně stručných teoretických základů. Poradí, jaký vybrat pěstitelský tvaru, jak předcházet častým chybám, jak správně ošetřovat rány po řezu, jak s řezem sladit ostatní pěstitelské zásahy a jak udržet co nejdéle ovocné dřeviny zdravé a plodící. Zahrnuje i řez přeroubovaných stromů.

Vydala GRADA

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ