Zahrada

Včelařské dřeviny a byliny

I mezi zahrádkáři se najde nemálo včelařů, ale věříme, že mnoho zahrádkářů si uvědomuje důležitost hmyzu, především včel při opylování.  Proto mnoho zahrádkářů včelkám věnuje pozornost a láká je na svoji zahradu. Publikace Včelařské dřeviny a byliny od našeho předního specialisty Ing. Oldřicha Haragsima, CSc. přináší poměrně obsáhlý přehled rostlin, které jsou pro včely významné. Vždy je uveden stručný popis druhu, nároky na stanoviště, případně druhy příbuzné. Popsán je včelařský význam včetně údaje o cukerné hodnotě nektaru, která je určující pro hodnocení zdroje včelí pastvy. Dále se upozorňuje na obsah léčivých látek v rostlinách.

Publikaci vydalo nakladatelství GRADA

  včely včelařské bylyiny dřeviny opylení

 

Rostliny včelám nepřátelské

Zajímavá je i kapitola, která pojednává o rostlinách včelám nepřátelským. Tak například opylení vojtěšky je pro včely velmi obtížné, neboť tyčinky jsou srostlé v trubku a pevně uzavřené v člunku. Včela ho musí namáhavě otevřít a přitom se trubka tyčinek se značnou silou vymrští a udeří včelu do měkkých částí pod sosákem. Také jetelům se včely raději vyhýbají, neboť krátkým sosákem nedosáhnou na nektar na dně dlouhé trubky květu.

Ještě horší je to s trávou bérem sivým. Klásky béru mají osinkovité štětinky a trubci v nich častou uvíznou jako přibití. Předpokládá se, že bér obsahuje vůni podobnou sexuálnímu feromonu matek a trubce láká a dezorientuje.

Řada rostlin z čeledi pryskyřníkovitých může působit včelám otravy. Pozorováno to bylo u pryskyřníku zlatožlutého, blatouchu, sasanky hajní nebo čemeřic. Podobný jedovatý účinek byl zaznamenán u pohanky, která je ale zároveň vynikající nektarodárná rostlina.

Jerlín japonský se vysazuje v parcích a někdo by ho mohl zaměnit za akát. Pyl jerlínu včely nesbírají, přesto někteří autoři uvádějí úhyn včel pod tímto stromem. Podobně se uvádějí v literatuře úhyny včel díky účinkům jedovatého oleandru, který má však jen nepatrné množství nektaru.

Jedovatý pyl pro včely mají náprstníky. Alkaloid digitoxin včely paralyzuje. Naštěstí náprstníky včely navštěvují jen zřídka.

Pro včely nejsou vhodné ani lípy stříbrné (Tilia tomentosa) nebo jírovce kalifornské (Aesculus californica). Jedovaté látky obsažené v květech těchto importovaných dřevin způsobují úhyny včel.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ