Zahrada

Aby kompostování bylo sexy...

Návrat organických látek zpět do půdy byl důležitý už pro první zemědělce a nic se na tom nezměnilo dodnes. Organické zbytky se vracely do půdy různým způsobem, ať již to bylo zaorávání či zarývání nebo kompostování, které se během vývoje zdokonalovalo, ale princip zůstal stejný. Žádný rozumný pěstitel by neměl vyhodit posečenou trávu nebo ořezané větve do popelnice. Nejenom, že tam nepatří, ale je v nich ukryta budoucí úrodnost půdy.

Toto si začíná uvědomovat mladá generace a v některých ohledech je důslednější, než tomu bylo dříve. Krásným příkladem může být nezisková organizace KOKOZA (komunitní kompost a zahrada), kterou založila dvě děvčata – Lucie a Kristina. Kromě toho, že se snaží zakládat komunitní zahrady ve městech a propagovat pěstování ve městě (urban gardening), jejich cílem je naučit lidi kompostovat ve městech. Nabízejí dvě možnosti. V příštím roce chtějí otevřít komunitní kompostárnu na pražské Pankráci v sousedství OC Arkády. Kompost zde budou zpracovávat ve speciálním zařízení, jehož kapacita je 150 tun bioodpadu ročně. Dále zde budou i vermikompostéry. Lidem v okolí zahrady a kompostárny chtějí nabídnout pravidelný svoz organického odpadu z kuchyní. Na druhou stranu časem nabídnou i hotový produkt.

 

Lucie a Kristina - zakladatelky neziskové organizace KOKOZA, která se zabývá komunitními zahradami a kompostováním.

 

Druhou možností, kterou KOKOZA nabízí, je možnost kompostovat si svůj bioodpad přímo doma v bytě, na balkoně nebo na chodbě. Že to jde, dokazuje přítomnost takového kompostéru i v několika pražských restauracích. A že je to kompostér, poznáte, až když otevřete horní víko.

Vermikompostér použitelný i v bytě.

 

„Chceme, aby kompostování bylo sexy,“ říká Kristina Řešátková, jedna ze spoluzakladatelek: „Proto chceme, aby vše kolem kompostování bylo i hezké. Domácí kompostér pro nás navrhl designer Martin Žampach.“ Celé zařízení vypadá jako malý botníček, nijak nezapáchá, nic z něho nevytéká. Uvnitř pracují kalifornské žížaly, které, jak Kristina říká, se brzy stanou vašimi domácími miláčky. Kompost, který takto vznikne, opět poslouží k pěstování.  Tím se naplňuje přesně to, čemu se říká anglicky foodloop - kruh se propojí, co v kuchyni vyhodíme, se znovu použije v dalším pěstování. A věděli jste, že bioodpad tvoří až 40 % odpadu z domácností?

 

Jiná varianta vermikompostéru

 

Podrobnější informace a více o aktivitách KOKOZA najdete zde

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ