Zahrada

Bledule

Málokdo ví, že existují i jiní zástupci tohoto rodu, že rod bledulí je mnohem různorodější. V širším pojetí obsahuje kolem 15 druhů rozšířených v Evropě a Středomoří. Od blízce příbuzných sněženek se liší tím, že vnější a vnitřní okvětní lístky jsou stejné, sněženky je mají nápadně menší.

Bledule jsou vytrvalé byliny, které přečkávají nepříznivé období pomocí cibulí. Jsou jednodomé s oboupohlavnými květy. Pod květenstvím jsou 2 listeny, které jsou volné nebo zcela srostlé a tvoří toulec. Plodem je troupouzdrá tobolka.

V současnosti někteří vědci rod rozdělují na dva rody – vlastní bledule (Leucojum), které kvetou na jaře a mají na konci okvětních lístků žlutou či zelenavou skvrnu a ploché listy. Druhým rodem jsou bledulky (Acis), které bývají menší, mají čistě bílé či narůžovělé květy a listy úzké na průřezu tvaru ve tvaru písmene U. Některé bledulky kvetou na podzim a jiné na jaře.

Rod Acis byl popsán R.A. Salisburym již v roce 1807, ale kolem roku 1880 byly oba rody sloučeny - proto, aby na základě studia DNA byly v posledním desetiletí znovu uznány.

Vědecký název Leucojum pochází z řeckého leukós = bílý. Acis byl řecký bůžek (v Hajdnově opeře Pastýř), do kterého se zamilovala nereida Galathea. Ze žárlivosti byl zabit kyklopem Polyfemem. Galathea umírajícího Acise přeměnila v prameny stejnojmené řeky pod Etnou.

 Bledule obsahují toxické isochinolinové alkaloidy z nichž asi nejvýznamnější je lycorin a galantamine. Druhý jmenovaný je významným léčivem, využívaným již od 50tých let dvacátého století především v bývalém Sovětském svazu. Má příznivý vliv na léčbu neurologických nemocí – například následků dětské obrny či Alzheimerovu nemoc. V poslední době bylo také zjištěno, že lykorin působí proti retrovirům, mechanismus účinku však není znám. Otravy bledulí jsou vzácné a docází k nim při záměně za cibuli. Otrava se projevuje nevolností, zvracením, průjmem a celkovou slabostí.

 Nejznámějšími druhy jsou naše domácí bledule jarní (Leucojum vernum) a bledule letní (Leucojum aestivum).  Oba druhy se také pěstují v zahradách.

Fotogalerie

Leucojum vernum Leucojum vernum
ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ