Zahrada

Čas na přesazení kosatců

Kosatce patří mezi mimořádně oblíbené trvalky. Pěstují se na většině zahrad. Některé se hodí více do skalek, jiné na okraj rybníčka, ale většina kosatců se pěstuje na záhonech, ve skupinách nebo i jako solitéry. Počet odrůd se počítá na desetitisíce a těžko bychom hledali barvu, kterou květy kosatců dosud neznají. Snad právě proto dostal kosatec botanické jméno po řecké bohyni duhy Iris.

Největší a také nejčastěji pěstovanou skupinou kosatců jsou zahradní neboli bradaté kosatce. Pro ně je charakteristický nápadný kartáček v květu. Rozdělují se podle výšky na nízké (do 40 cm), střední (40–70 cm) a vysoké (vyšší než 70 cm).

Vyžadují slunné místo. V teplejších oblastech se dočkáme nejlepších výsledků. Půda musí být propustná a dobře zásobená živinami. Kosatec je rostlina poměrně mohutná a tudíž i spotřebu živin má větší. V případě potřeby hnojíme kvalitním kompostem nebo průmyslovými hnojivy. Čerstvý hnůj nesnáší. Optimální reakce půdy je neutrální. Neměla by být ani příliš zásaditá, ani kyselá.

Čas pro přesazování

Od konce července přibližně do poloviny září je nejvhodnější období pro přesazování zahradních kosatců. Důležité je poskytnout rostlinám dost času, aby stihly do zimy zakořenit. V opačném případě je mrazy povytáhnou a rostlina pak s největší pravděpodobností uschne.

Kosatce se zpravidla přesazují jednou za čtyři roky. Pak se začne zmenšovat velikost květů, trsy se rozrůstají a staré oddenky ze středu odumírají.

Celý trs opatrně vyryjte z půdy, opatrně očistěte, abyste odstranili ulpělou zeminu, ale nepoškodili kořeny. Oddělte ostrým řezem postranní oddenky, které mají listy, a odstraňte poškozené a odumřelé oddenky. Listy zkráťte asi na 10-15 cm. Kořeny se nezkracují, jen se odstraní suché a poškozené části. Tím získáte mnoho nových sazenic, kterými můžete podělit sousedy a přátele.

Oddenky při výsadbě nesmíte „utopit" v půdě. Vždy musí vyčnívat aspoň horní třetina oddenku. Proto doporučujeme na mírnou vyvýšeninu nasypat hrst písku, potom položíme hlízu s kořeny rozloženými po obou stranách a ze stran přihrnout zeminu. Pokud je sucho, je třeba zalévat, dokud rostliny nezakoření.

Pokud kosatce necháváte na místě, kde dosud rostly, což není ideální, věnujte půdě ještě větší pozornost. Půdu dobře odplevelte, zryjte a přidejte dostatek kvalitního kompostu.

 

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ