Zahrada

Český den na Floriade 2012

Světová zahradnická výstava Floriade 2012, nazývaná také Světové zahradnické Expo, se pomalu blíží ke svému závěru.

Po celé vegetační období od 4. dubna do 7. října se šedesátihektarový areál proměňoval s roční dobou. Pestrou jarní květenu vystřídaly roztodivné letničky a trvalky ze všech koutů světa. Probíhaly kongresy a obchodní jednání na témata životně důležitá pro naši planetu: Citlivý přístup ke krajině, zdravé potraviny a otázky jejich genetických modifikací, energie, biozpracování produktů a mnohá další. Vážné diskuse doprovázel bohatý kulturní program a prezentace historie, kultury a produktů zúčastněných zemí: V květnu se představily kromě jiného Izrael, Keňa, Čína a Jižní Korea, v červnu Turecko, Bulharsko, Rusko, Lucembursko a Itálie. Červenec patřil Řecku, Španělsku, Gambii a Mexiku, v srpnu předvedly své tradice a umění Japonsko, Estonsko, Bolivie, Thajsko, Pákistán, Indonésie, Indie a Afghánistán, v září zazářily Ázerbájdžán, Maroko, Tunisko, Etiopie, Holandsko. Neděle 23. září je věnována České republice. Senátor Petr Šilar, předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, zahájí Český den plný her a soutěží pro děti, filmů o České republice a dalších zajímavostí. Můžete si vyzkoušet také zdobení perníků a nakoupit české produkty.

Program „Českého dne pro rodinu“ zajistil Czechtourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu cestovního ruchu. Spolupracují Muzeum Jana Amose Komenského v Naardenu a Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Ta zabezpečila expozici České republiky na Floriade s cílem vyvézt sem národní výstavu Má vlast. Nosnou myšlenkou české zahrady na Floriade je poselství smíření symbolizované dřevěnou kaplí ve zvlněné české krajině. Uvádí ji citát Jana Amose Komenského, který vystihuje i po čtyřech stech letech nezměněnou pravdu o odpovědnosti jedince za celý velký svět. Letos uplynulo 420 let od narození této nadčasové, vážené a světově uznávané osobnosti.

Výstavu „Má vlast cestami proměn“ každoročně pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad, partnerským krajem, místními obyvateli, městy, obcemi a sdruženími České republiky. Je zahajována v květnu na Vyšehradě a po celý rok putuje Českou republikou a také za hranice.  

Světová výstava Floriade bude ukončena slavnostním ceremoniálem v neděli 7. října 2012. Ještě jste ji nestihli? Do 7. října máte příležitost. Další možnost se naskytne až za deset let.  

 

Drahomíra Kolmanová, Jarmila Havlíčková, Václav Fiala

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ