Zahrada

Entente Florale Europe 2012

Dne 14. září došlo k vyhlášení výsledků prestižní soutěže Entete Florale Europe, která je v ČR známá také jako Evropská kvetoucí sídla. Za města soutěžilo Uherské Hradiště, které obdrželo stříbrnou medaili. Obec Drmoul získala ve své kategorii bronzovou medaili. Česká republika tak zdárně potvrdila roli favorita v této soutěži.

Původ soutěže sahá do roku 1975, kdy byla iniciována Francií a Velkou Británií. V současnosti pořádá soutěž nevládní nezisková organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP) se sídlem v Bruselu. Zpočátku byl důraz kladen zejména na květinovou výzdobu měst, současné pojetí hodnotí také funkčnost a udržitelnost sídelní zeleně. Soutěže se účastní 12 zemí, za každou zemi soutěží jedno město a jedna obec. Účast ČR v soutěži zajišťuje občanské sdružení  Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, účast je podporována Spolkem pro obnovu venkova, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a některými kraji. Česká republika se do soutěže Entente Florale Europe zapojuje již od roku 2002. Za dobu svého působení získala celkem 4 bronzové medaile, 17 stříbrných a 1 zlatou.

Do 12. října můžete také v Klementinu navštívit výstavu k výročí 10 let české účasti v soutěži Entente Florale Europe. Výstavu můžete shlédnout v prostorách Výstavní chodby a na Révovém nádvoří Národní Knihovny ČR. Expozice je přístupná každý den vyjma neděle od 9 do 19 hodin. Poté bude výstava putovní a na konci října 2013 bude slavnostně zakončena v prostorách senátu ČR.  

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ