Zahrada

Kácení stromů na zahradě

Kácení dřevin je na řadě zahrad a pozemků nevyhnutelné. Nezapomeňte však na zákonná omezení a také na bezpečnost. Bezpečné kácení stromů vyžaduje patřičnou přípravu, zkušenosti i správné nástroje.

 

Co se smí kácet?

 

Podle novelizované vyhlášky z listopadu 2014, která vymezuje kácení, smíte kácet ovocné dřeviny na svých zahradách bez povolení. Důležité je, aby pozemek nebyl lesní půdou (nejčastěji dochází k záměně u chatových zahrádek), pro posouzení typu pozemku je rozhodující zápis v katastru! Naopak jakékoliv jiné dřeviny s obvodem kmene nad 80 cm, meřeno ve výšce 1,3 m nad zemí, vyžadují povolení a podáváte žádost na místně příslušném obecním (městském) úřadě. Obvod 80 cm se může zdát hodně, ale je to kmínek o průměru necelých 13 cm! V případě pochybností se raději vždy obraťte na příslušný odbor životního prostředí.

 

kácení na zahradě

Kácení vzrostlého stromu na zahrádce

 

Motorová pila není pro každého

 

Kácení dřevin, zejména větších stromů, je činnost potenciálně značně nebezpečná. Strom má nemalou hmotnost a při neodborném kácení existuje množství rizik. Ta se ještě násobí neodborným použitím motorové pily. Vždy používejte řádně seřízenou a nabroušenou motorovou pilu, podstatný je také dostatečný výkon. Malé elektrické pily ze supermarketu jsou pro kácení stromů zcela nevhodné! Při kácení i ořezu vždy používejte všechny doporučené ochranné pomůcky, ideálně speciální pro práci s motorovou pilou. 

 

rizikové kácení u budov

Na podobné rizikové kácení hned u budov si raději sjednejte odborníky

 

Pokud se jedná o kácení v těsné blízkosti budov a elektrického vedení, kácení ve výškách či kácení vážně narušených stromů (například po kalamitě), raději využijte pro rizikové kácení služeb zkušených profesionálů. Ušetřené peníze nestojí za nemalé riziko škod na majetku či dokonce zranění.

 

Jak na kácení?

 

Většina stromů má určitý přirozený náklon nebo zakřivení, které určují přirozený směr pádu. Pokud to je možné, vždy se snažte strom kácet tímto směrem. Kácení proti tomuto směru je obvykle možné, ale je rizikovější a vyžaduje zkušenost a obvykle i speciální nářadí. Vždy se ujistěte, že se strom zcela bezpečně vejde do místa dopadu a raději ještě v širším okolí odstraňte možná rizika. Větve se často ulomí nebo se může kus kmene vymrštit a zasáhne i zdánlivě vzdálená místa.

 

Před kácením důkladně prohlédněte místo plánovaného dopadu. Ověřte, zda strom nemá narušenou strukturu, shnilé jádro, trhliny či další potenciálně nebezpečná poškození. Vždy včas vykliďte oblast dopadu a dohlédněte na bezpečnost dalších osob!

 

kácení na zahradě

Na kácení vzrostlého jehličnanu potřebujete povolení

 

Při samotném kácení vždy používejte ochranné pomůcky, zejména při použití motorové pily! Možností vedení řezu je celá řada a existuje mnoho metodických publikací a článků. Podrobnou metodiku řezu a využití motorových pil má na svých stránkách například Husquarna, podobné příručky má i řada dalších výrobců pil. Obvykle se začíná vyříznutím mělčího klínu, pouze v menší části šířky kmene (často ve směru pádu) a pokračuje se přímým řezem z druhé strany. Při kácení se vždy ponechává úzký nedoříznutý pruh (nedořez) mezi řezem a klínem. Ten brání  nečekanému pádu stromu či sevření pily. Navíc brzdí a řídí pád stromu, který se při špatném doříznutí může zřítit bokem. V některých případech je nutné postupné vyřezání klínu či vytvoření několika zářezů.

 

S běžným ovocným stromkem si jistě poradí většina šikovných zahrádkářů, nicméně u větších stromů nesmíte zanedbat bezpečnost. Každoročně se stane řada úrazů právě kvůli porušování elementárních bezpečnostních pravidel. Nestyďte se udělat některé kroky ručním nářadím, byť práce trvá déle.  Mezi nejhorší prohřešky patří balancování s nastartovanou motorovou pilou v koruně stromu. Nepodceňte také žebřík. Pokud se na kácení necítíte, či nemáte patřičné nářadí, raději požádejte o pomoc zkušeného kamaráda či  zavolejte odborníky.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ