Zahrada

Kvalitní posečený trávník

Trávník dnes neodmyslitelně patří do soukromých zahrad i veřejné zeleně a často tvoří dominantní část. Samozřejmě, není–li dobře udržovaný, okamžitě to poznáme. Navíc v sousedství přerostlé, neposečené plochy se nebude vyjímat ani skvělá vilka, ani krásné květiny, dokonce ani sám majitel. Také na veřejných místech patří sekání trávy mezi nezbytné základy údržby zeleně.

Péče o okrasný trávník má své základní body, kde kromě dobré výživy právě pravidelné sekání trávy hraje zásadní roli. Častým kosením se porost neustále zmlazuje a houstne. Navíc vykvétající trávy patří mezi nejznámější zdroje alergenů.  Rozmezí mezi jednotlivými sečemi se u intenzivně využívaných trávníků různí. Sportovní se někdy musí posekat dokonce 2x týdně, u běžné rodinné zahrádky sekáme trávu podle počasí 1x za týden nebo v průběhu 10 – 14 dnů. Vyšší trávník nakonec vždy přinese více práce – potřebujeme výkonnější sekačku a taky se musíme postarat o více odpadu. Kdybychom chtěli našim trávníkům věnovat tolik péče, jako pověstní Angličané, sekali bychom trávu 20 až 25x ročně.  Samozřejmě, každý si už tento ideál přizpůsobí svým představám, podložených dostupným časem a financemi.

Se sekáním trávy začneme brzy na jaře, jen co trávníky proschnou a pokračujeme až do ukončení vegetace v říjnu/listopadu, vše závisí od počasí v daném roce a polohy. Trávu nenecháváme přerůst, při jedné seči by se měla z trávníku odstranit nejvíce 1/3 narostlého stébla. Běžné trávníky se kosí na výšku cca 4 cm, drn by neměl být nižší jak 2,5 cm. Nízko a často kosený trávník má dobře pokrytý povrch půdy, trávy se rozprostírají do šířky a má po celé ploše hezkou sytou barvu. Ve vyšším porostu již trávy mezi sebou soutěží o světlo a živiny. Stébla rostou kolmo vzhůru, nejsou tak pevná. Všichni to známe – po posečení přerostlého trávníku zůstane místo svěžího zeleného koberce spíš zelenožluté strniště. Včasné sekání trávy jestli doma, nebo při údržbě zeleně se vyplatí.

Sice víme, že dobrá kosa je lepší než nekvalitní sekačka, ale dnes se již bez strojů při sekání trávy neobejdeme. Navíc odborné firmy nabízejí paletu služeb, kde si můžeme sjednat pravidelnou i příležitostnou péči o trávník. Kromě sekání trávy a likvidace posečené hmoty často zajišťují také hnojení trávníků, závlahu a třeba i takové úkony, jako provzdušnění, vyrovnání či regenerace trávníků. Sekání trávy se nevyhneme ani na plochách méně využívaných, byť má větší intervaly. Nezbytnou samozřejmostí bývá u celoroční údržby zeleně.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ