Zahrada

Odkud se vzal Halloween?

           Halloween obvykle považujeme za americký svátek, jeho původ je však spjat s tradicemi a zvyky starých Keltů. V Evropě se též slaví jako "Dušičky". Halloween se slaví poslední noc keltského roku - Samhain. Začíná západem slunce 31. října a trvá do východu slunce 1. listopadu. Jedná se o noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím neživých je nejmenší.

Rozsvícené dýně o Halloweenu 

            Historie Halloweenu je spojena s naší dávnou historií, která sahá do dob, kdy na našem území žili Keltové. V oblasti dnešní střední Evropy žil kmen Bójů, který své působiště nazýval Boihemum tedy Bohemia. Jejich opida a další památky byly u nás objeveny na mnoha místech. Začátkem našeho letopočtu však vymýtili vyspělou keltskou civilizaci Římané. Část Keltů však zde zůstala a splynula s místními obyvateli. Mnohé keltské zvyky byly převzaty, např. svátky Hromnice a Dušičky, pálení čarodějnic, nebo třeba darování jmelí.

            Keltové rozlišovali dvě části roku – období světla, které bylo i obdobím dostatku a hojnosti, a na období tmy, které bylo i obdobím hladu a zimy. Listopadem začínalo období tmy. Keltský svátek Samhain (Konec léta) ukončoval léto. Slavil se o poslední noci keltského roku, tedy 31. října. Po celý den byly zhasnuty svíce, krby a ohniště. Až večer lidé zažehli ohně a do oken a vchodů umístili lucerny vyřezané z řepy nebo z tuřínu. Vzdávali tím úctu zemřelým. Věřili, že právě o této noci přicházejí do domů duše zemřelých, proto prostírali večeři i pro své zemřelé příbuzné.

            Příchod křesťanství znamenal výraznější změny. Na 1. listopadu byl určen svátek „Všech svatých“. Prastarý zvyk zapalování ohňů a svící se však udržel do dnešní doby. Zapalováním svíček na hřbitovech dodnes uctíváme zemřelé. Dříve se lucerny v tyto dny vyřezávali z krmných řep, červené řepy, tuřínů i vodnice, někde dokonce z velkých kedlubnů.

Strašidelná dýně o Halloweenu

            A kde se vzal dnešní název Halloween? Svátek „Všech svatých“ se v Anglii nazýval All Hallows´ Evening, což si lidé zkrátili na „Halloween“. Do Ameriky jej přinesli přistěhovalci z Irska až v 19. století. Místo řep a tuřínů začali používat tykve, které byly větší a mnohem snadněji se upravovaly na lucerny.

            Časem se na mnoho zvyků pozapomnělo. Tak se ztratil i původní význam zapalování luceren poslední den v říjnu. Zbyly jen podzimních dětské hry, magická moc plápolajícího plamene a trochu toho strašení se strašidelnými obličejíky vyřezanými do tykví.

Vyřezávání dýně na Halloween 

Pokud si chcete vyřezat opravdu zajímavě dýni, připravte si kratší ostrý nůž, lžíci a svíčku v kalíšku. Fixem na dýni nakreslete obličej, který budete vyřezávat. Také si vyznačte tvar otvoru, kterým budete vnitřek dýně dlabat. Okraj víka udělejte šikmý, aby nepropadlo dovnitř. Odříznete jej a zatím dejte stranou. Lžící vydlabejte dužinu. Pak vyřízněte předkreslený obličej. Nakonec dovnitř vložte zapálenou svíčku a zavřete víkem.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ