Zahrada

Podpořte národní strom!

S hlasováním neváhejte, veškeré podrobnosti o soutěži najdete na www.treeoftheyear.org.

Zastavme se nyní u nominovaného stromu podrobněji. Borovice černá rakouská (Pinus nigra ssp. austriaca) roste v zámeckém parku ve Velkých Opatovicích. Park vznikl na samém počátku 18. století na odvodněných pozemcích, navazuje na první stavbu malého barokního zámečku (1699)  na místě bývalé tvrze. Borovice je starší než současné historické budovy zámku. Stáří se udává 257 let.

borovice v Opatovicích

Foto: Dalibor Badal

Staré stromy se vždy pojí s legendou – zde nám borovice znázorňuje draka, kterého probodl kopím svatý Jiří. Však má také nedaleko kostelík. Zabitá saň strnula do podoby sukovitého stromu. Temné načervenalé dřevo ztělesňuje zmrazený žár dračích hlav. Borovice má atypický tvar, nízko nad zemí se rozvětvuje na pět samostatných kmenů a středový, nejsilnější kmen se znova větví ve výšce 8 metrů na další tři. Mohutné kmeny stromu se rozpínají do stran.  

Borovice má u země obvod kmene 6 metrů a výšku 21 metrů (někdy se udává až 32 metrů) a obvod nejsilnějšího kmene je asi 340 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Strom znají všichni opatovičtí, zda z dětských her, schůzek milenců či z nedělních vycházek. Říká se jí také Julinka, podle hraběnky Julie Herbersteinové, která byla pravnučkou druhé manželky Napoleona Bonaparta a poslední majitelkou opatovického panství. Často pod borovicí sedávala. 

borovice v Opatovicích

Foto: Lenka Grossmanová

Botanický ústav Akademie věd vyhodnotil borovici jako mimořádný exemplář a vybral ji za mateční (rodičovský) strom. Sbírají se z ní šišky a ze semen se množí borovice černá rakouská.

Díky vítězství v celostátní anketě Strom roku 2014 získala borovice odborné ošetření od firmy Prostrom Bohemia.  

Borovice není v zámku sama, věhlas obci přinesla také opatovická lípa. Její věk se odhaduje na 500 let, bude tedy ještě starší než první zámek, který nahradil tvrz. Na přelomu 19. a 20. století měla lípa korunu složenou z 10 terminálů, které vycházely z krátkého kmene. V dobách plné vitality měřil obvod kmene 12 metrů a až do 80. let, byla největší žijící lípou velkolistou v Jihomoravském kraji.

V současné době je ze stromu torzo, původní korunu a kmen zničila vichřice roku 1988 a dílo zkázy dokonal oheň založený vandaly. Většina větví musela být odstraněna. Kmen je rozdělen na dvě samostatné duté části, které omladily a jsou velmi vitální. Levá část je podepřená. Výšku má asi 12 metrů a průměr kmene 156 cm. V roce 2012, kdy proběhla revitalizace parku, udělila lípě Nadací Partnerství titul Strom hrdina.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ