Zahrada

Ptačí budky

Budky se používají již po staletí. Zprvu to však nebylo na ochranu ptáků, spíše naopak. Až koncem 19. století došlo k radikální změně. Tehdy již začalo docházet k úbytku jejich stavů, a proto bylo doporučováno uchovávat remízky, pomáhat při hnízdění a krmit v zimě. Ptačí budka je v podstatě umělá dutina. Bývá využita i v zimě, kdy slouží mnoha druhům jako noclehárna za chladných nocí.

Pro většinu ptáků se používají stadardní budky vytvořené z prkna dva centimetry silného. Mělo by jít o neošetřené přírodní dřevo. Důležitá je velikost vletového otvoru. U standardní budky by měl mít průměr 32 mm. Pro malé sýkorky však je vhodné zhotovit budku s otvorem menším, neboť v konkurenčním boji podléhají větším druhům ptáků. Rehci dávají přednost oválným otvorům. Zde předkládáme jednoduchý nákres, jak budku snadno zhotovit.

budka

 

Vhodné průměry vletového otvoru

Sýkora koňadra                                   30-34 mm

Sýkora modřinka                                26-27 mm

Sýkora babka                                       26-28 mm

Sýkora uhelníček                               25-27 mm

Brhlík lesní                                           32 mm, větší otvor si zmenší vyzděním

Rehek zahradní                                   32x47 mm, oválný

Lejsek černohlavý                              32 mm nebo 30x45 mm

Lejsek bělokrký                                   32 mm nebo 30x45 mm

Vrabec polní                                        32 mm nebo 30x45 mm

Vrabec domácí                                    32 mm

 

Ptačí budky vyvěšujeme především na podzim a to tak, aby nebyly na návětrné straně, nacházely se v lehkém stínu (pokud možno ne na severní straně) a s možností volného příletu a odletu ptáků. Vletový otvor by měl být vodorovný nebo směřovat trochu dolů. Výška nad zemí příliš nerozhoduje, sýkorky tu a tam hnízdí dokonce i pod zemí v myších dírách. Důležitější je, aby k budce neměly přístup kočky, jinak je zničení hnízda jen otázkou času. Ještě zdatnějšími šplhavci jsou kuny. Tady může pomoci natažení drátěného pletiva před vletový otvor. Také vodorovná, asi tři centimetry silná lišta přiklížená uvnitř pod vletovým prostorem na stěnu budky ztíží vetřelcům přístup.

mladí rehci

Rehci rádi hnízdí v polodutinových budkách. Zde jsou mláďata krátce před vylétnutím. O polobudky mají zájem také červenka obecná a střízlík obecný.

 

Opět předkládáme nákres, jak zhotovit polobudku.

polobudka

 

Pověšením budky však naše péče o opeřence nekončí. Po ukončení hnízdění bychom měli budku vyčistit. Většinou stačí suché čištění škrabkou a kartáčem. Staré hnízdo se odstraní. Používáno znova nebude a navíc nabízí nevítané hosty – blechy, roztoče, kloše a vši. Navíc čím větší vrstva v budce vznikne, tím blíže budou mláďata k vletovému otvoru a tedy v dosahu predátorů.

Připraveno podle publikace Ptáci na zahradě, kterou vydalo nakladatelství Grada 

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ