Zahrada

Rez hrušně nás trápí stále

Letošní rok díky nižším srážkám a poněkud vyšším teplotám byl přeci jenom chudší na houbové choroby.  Zaznamenali jsme to především u rajčat, okurek, tykví, cibule a brambor. Silnější byly výskyty moniliózy u ovocných stromů a výskyt strupovitosti u peckovin. Nejvíce však dělala pěstitelům starosti asi rez hrušně. Soudíme tak hlavně podle vašich četných dotazů a zaslaných snímků.

 

rez hrušně

 

Tuto nemoc způsobuje houba Gymnosporangium sabina. Je to rez tzv. dvoubytná, tedy ke své existenci potřebuje „dva byty“ – dva hostitele. Tím prvním je hrušeň, druhým některý z jalovců. Ne však všechny druhy a kultivary, ale jalovec čínský (Juniperus chinensis), jalovec chvojka klášterská nebo též jalovec klášterský (Juniperus sabina), jalovec prostřední (Juniperus media),  jalovec skalní (Juniperus scopulorum) a v některých případech také jalovec viržinský (Juniperus virginiana). K velmi náchylným patří zvláště kultivary: J. media ´Pfitzeriana´, ´Pfitzeriana Compacta´, ´Pfitzeriana Aurea´, ´Gold Sovereign´, ´Swissgold´, J. sabina ´Blue Danube´ a ´Tamariscifolia´, J. chinensis ´Keteleery´ a ´Robusta Green´.

 

Juniperus juniperus sabina

Juniperus media ´Pfitzeriana´ (nahoře) a J. sabina patří k náchylným jalovcům.

 

Juniperus squamata je vůči napadení původce rzi hrušně odolný.

 

Teprve vzdálenost obou hostitelů větší než 200 metrů poskytuje jisté bezpečí, že nedojde k přenosu z jednoho hostitele na druhého.

 

Jak to funguje

Houba přezimuje ve větvích jalovce. V předjaří se houba začne probouzet a v době, kdy rozkvetou hrušně, se tvoří na jalovcových větévkách oranžovohnědé rosolovité útvary. Ty produkují zimní výtrusy, tzv. teliospory. Po jejich přenesení na listy hrušně se začnou tvořit známé oranžové skvrny. Pokud je v té době vlhko, infekce je silnější. Tyto útvary na hrušňových listech tvoří další druh spor, tzv. aeciospory. Ty mohou být koncem léta zaneseny na jalovce a koloběh se uzavírá.

 

Co s tím!

Jak již bylo zmíněno výše, nejjistější ochranou je dostatečná izolace obou hostitelů. Ta se však v současné době dosti špatně zajišťuje. Dále lze pravidelně odstraňovat ložiska na jalovcích. Většinou bývají skrytá zběžnému pohledu. Tím bychom ale poškodili napadený jalovec. Vhodnější, pokud je to možné, je vysazovat jalovce, které nejsou hostiteli této houby, například: Juniperus. communis, J. conferta, J. horizontalis, J. procumbens, J. squamata. Z druhů, které hostiteli mohou být,lzer považovat za odolné některé kultivary např. J. media ´Hetzii´, ´Mint Julep´, ´Pfitzeriana Glauca´, ´Plumosa Aurea´, Juniperus chinensis ´Blue Alps´, ´Blaauw´, ´San Jose´, Juniperus sabina ´Wichite Blue´. Někdy pěstitelé považují za druhého hostitele i cypřišky (Chamaecyparis) a zeravy, túje (Thuja). Ty však hostiteli NEJSOU!

Naše běžné hrušně jsou k napadení rzí náchylné. Odolné jsou odrůdy asijské hrušně Pyrus pyrifolia označovaná jako nashi nebo kumoi.

Z chemických přípravků proti této chorobě nejsou v současné době povoleny žádné. Lze však použít přípravky určené proti strupovitosti (Baycor 25 WP, Topas 50 SC, Delan 700 WDG, Delan 750 SC, event. i Polyram WG, Dithane DG Neotec, Dithane Neotec, Dithane M 45). Postřik děláme v období těsně před květem, případně na počátku kvetení. Tyto přípravky můžeme použít od druhé poloviny srpna do první třetiny září i k ochraně jalovců.

 

Čím vlastně škodí

Rez při silném napadení může poškodit 60-80 procent listové plochy. To ubírá asimilační plochu, nepříznivě ovlivňuje přírůstky i růst, velikost a kvalitu plodů. Hrušky napadené přímo jsou deformované a prakticky nepoživatelné. Dojde-li k silnému napadení stromu opakovaně, dochází k jeho oslabení a chřadnutí. Takové stromy hůře odolávají nepříznivým podmínkám. Houba rovněž poškozuje jalovce. Napadené větvičky jsou zakrslé, prosychají a mohou odumřít. Snižuje se jejich dekorativní hodnota.

 

Co s napadeným listím

Dobrou zprávou je, že listí z napadených hrušní můžeme kompostovat, aniž bychom následně kompostem houbu šířili.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ