Zahrada

Řez živých plotů

Podle způsobu, termínu a provedení řezu nebo stříhání můžeme živé ploty rozdělit na tvarované a volně rostoucí. Oba typy mohou byt tvořeny dřevinami listnatými opadavými i stálezelenými nebo stálezelenými jehličnany. V zásadě vychází princip jakéhokoli řezu z „růstových fází" dřeviny a charakteru jejího růstu. První řez začíná už při výsadbě. Především listnáče zkrátíme ihned asi o polovinu. Docílíme tím hustšího rozvětvení už od země. V nejbližších letech musíme řezem (střihem) nutit dřevinu ke stálému obrůstání a houstnutí. K tomu však nestačí pouhé zarovnání vrcholků (špiček). Musíme regulovat i šířku, jinak keře budou obrůstat hlavně nahoře a po stranách jen málo. Listnatý plot pak začne odspodu prosychat a vznikají „díry“. Ty můžeme zaplnit dodatečným vysazením téhož druhu, lépe je však této situaci předcházet a zajistit dobré oslunění plotu už od země. To se podaří jedině tak, že budeme ploty stříhat mírně kónicky - směrem nahoru se musí zužovat aspoň o 20 cm na 1 m výšky. Tuto zásadu je nutné dodržovat hlavně u plotů stálezelených (listnatých i jehličnatých).

 řez živých plotů

 Vlevo – špatně, přesto svislý řez snáší např. tis, zerav, sloupovitý jalovec, vpravo – správně, vyhovuje habru, ptačímu zobu, cesmíně apod.

 

Hlavní řez provádíme kvůli lepšímu zahojení ran, zvláště větších, v období vegetačního klidu, tzn. asi od října do března, s výjimkou mrazů pod -5 °C. Silnější výhony, nad 1 cm v průměru, je lépe řezat pilkou, případně si pomoci nůžkami.

 tis, živý plot

Tis je jednou z dřevin, která snáší svislý řez

 

Ostatní řezy (tvarování) provádíme už během léta, resp. vegetace, kdy jen zkracujeme měkké bylinné výhony. Těchto letních řezů může být i více, podle druhu dřeviny, rychlosti obrůstání a také výšky plotu, zpravidla ještě dva až tři. K tomu jsou velmi vhodné elektrické nebo motorové plotostřihy. Letními řezy si podstatně ulehčíme práci v zimě. Pokud totiž poslední řez provedeme v době žloutnutí listů, nemusíme v zimě už na plot ani sáhnout. Výhoda letních řezů je také ve snadnějším zpracování odpadu, zelených větviček, které jednoduše odneseme rozdrcené na kompost.

 

Jehličnany řežeme obdobně, tj. hlavní řez v zimě, letní během vegetace, podle potřeby. Poslední řez za vegetace bychom u jehličnanů i stálezelených listnáčů mohli provést v září až začátkem října.

 

Pokud jsou dřeviny, hlavně listnaté, už přestárlé a hodně větví uvnitř již uschlo - zatímco vnější zůstaly, keře v plotu zmladíme. Podle potřeby odstraníme suché a zkrátíme živé výhony (opět během zimy). Hloubka řezu záleží na druhu dřeviny, rychlosti jejího růstu čili obnovy a také na výšce plotu. Při radikálním zmlazení to může být o polovinu výšky i více. Je účelné, zvláště máme-li dlouhý živý plot, vyzkoušet jeho obnovu např. na prvních 5-10 kusech, Pokud se řez osvědčí a dřevina regeneruje, tj. obnovuje se podle našich představ, můžeme příští zimu zmladit plot po celé délce. Po zmlazení následuje přihnojení kompostem ke kořenům a v létě zálivka.

 

V případě volně rostoucího živého plotu se řez soustřeďuje hlavně na odstraňování nevhodných výhonů a výchovný řez směřující ke zdravému růstu i kvetení keřů. Pokud dřevina kvete na letorostech, tedy na letošních výhonech, je vhodné během zimy nebo v předjaří loňské výhony zkrátit o ¼ – ⅓ délky a tím podpořit bohatší tvorbu nových výhonů včetně květů. Dřeviny kvetoucí brzy na jaře (Cornus mas, Forsythia (na snímku), Cytisus atd.) zkracujeme až po odkvětu! Kdybychom je zkrátili už v zimě, tak si ořežeme květní násadu.

 forsythia

Živé ploty každoročně přihnojujeme. Důvod je prostý. Dřeviny každý rokem několikrát střiháme, přicházejí o část své zelené hmoty a musí ji proto nahradit hmotou novou. K tomu potřebují zvýšený obsah živin v půdě. Základem je dobře rozleželý kompost nebo hnůj (i granulovaný), který zaryjeme v zimě ke kořenům. Pokud bychom jej nechali ležet na povrchu půdy, veškerý dusík se vypaří. Případně můžeme použít i plné granulované hnojivo (NPK, Cererit apod.), které sypeme k plotům v předjaří, na tající sníh.

 

Vybráno z publikace Připravujeme zahradu na zimu, kterou vydala Grada Publishing, a. s.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ