Zahrada

Rizikové kácení stromů

Za určitých okolností může být prořezání či kácení dřevin problematické. Blízké stavby, vedení či poškozené a nemocné stromy jsou pro kácení rizikové a je lépe svěřit práci odborníkům.

 

Kdy se jedná o rizikové kácení?

Řada zahrádkářů či majitelů pozemků se domnívá, že s pomocí moderní motorové pily snadno pokácí téměř cokoliv. Kácení vzrostlých stromů je však riziko samo o sobě a vyžaduje zkušenost. Každoroční statistiky nehod jsou toho jasným dokladem.

rizikové kácení stromů 

Před kácením jakéhokoliv stromu vždy důkladně prozkoumejte jeho stav i případná rizika. U vzrostlých stromů v těsné blízkosti budov nebo vedení je asi situace jasná. Značné nebezpečí však hrozí i u starých a nemocných stromů, proschlých či shnilých stromů a v případě těžce poškozených stromů po kalamitě. Pokud stromy jeví známky hniloby či jsou dokonce vyhnilé nebo popraskané, může být jejich pevnost i nosnost výrazně nižší. Také jednotlivé druhy stromů se díky složení dřeva nechovají stejně. Bude opravdu rozdíl, zda kácíte lípu nebo statnou vrbu. Problematické jsou také některé křivé či nakloněné stromy, zejména v kombinaci se svahem nebo podmáčenou půdou. V takových případech dobře zvažte své schopnosti a nebojte se požádat o radu či pomoc odborníka.  Strom opravdu často nespadne, jak si přejete, ani kam si přejete.

 

Arboristika

 Kromě kácení je často třeba také prořezat a ošetřit stromy, ať již v důsledku stáří, chorob či po poškození při kalamitě. Tento způsob odborné péče se označuje arboristika a probíhá podobným způsobem jako rizikové kácení, je však často ještě komplikovanější, protože nechcete poškodit zbylé části stromu. Mnozí odborníci na rizikové kácení se věnují i arboristice.  Arboristika však vyžaduje ještě další zkušenosti. Kromě práce s dřevní hmotou musí arborista znát i růstové vlastnosti stromu, aby správně vedl řezy, dobře ošetřil rány a v neposlední řadě zvolil vhodnou dobu k ošetření. Také není jednoduché vybrat správné fixační metody pro konkrétní strom. Než zvolíte arboristu, prověřte si jeho práci a žádejte reference.

rizikové kácení
 

Jak probíhá rizikové kácení a řez ve výškách?

Při rizikovém kácení se stromy obvykle kácejí po částech, které se shazují a spouští na zem. Podle dostupnosti se používá buď plošina anebo stromolezecké techniky, někdy obojí. V mnoha případech musí dřevorubec s pomocí stoupacích želez a smyčky postupně vystoupat na strom. Nejprve se směrem odspodu odřežou větve a následně se směrem dolů postupně odřezává kmen. Ve většině případů je nutné postavit kotevní a lanový systém a s jeho pomocí dopravit jednotlivé kusy stromu na zem. Dopravu dřeva i materiálu obvykle zajišťuje pomocník na zemi, někdy i více lidí. Jednotlivé kusy dřeva váží i přes 100 kg a jejich bezpečná doprava na zem není jednoduchá. Ke kácení či řezu ve výškách se zásadně nesmí používat běžná horolezecká či speleologická technika, protože je stavěna pouze na běžnou zátěž lezcem. Zatížení při kácení je často vyšší a probíhá také ze směrů, na které není běžná horolezecká výstroj uzpůsobená. 

rizikové kácení stromů 

V případě kácení na zakázku vám odborník může pomoci s povolením ke kácení i likvidací větví a dřeva. S ohledem na bezpečnost práce samozřejmě nelze kácet za každého počasí, buďte proto připraveni i na možný posun termínu, zejména v zimě či později na podzim.  

 

Rizika při kácení

Jak již z názvu vyplývá, rizikové kácení je činnost poměrně nebezpečná – a to nejen pro majetek, ale také pro samotné účastníky kácení. I přes přísné požadavky na proškolení a výbavu se stále děje řada nehod. Postupné kácení ve výškách obsahuje rizika klasické práce s motorovou pilou, navíc v extrémně obtížných podmínkách. Připojují se rizika spojená se samotným stromolezením i dopravou materiálu, ohrožení například vedením ve větvích, kácení po kalamitě atd. S ohledem na extrémně vysoké riziko i požadavky na technické vybavení se v žádném případě o kácení problémových stromů nepokoušejte sami, ani nevěřte „Frantovi z hospody“, že to zvládne. Navíc u firem, provádějících kácení či ošetření stromů musí být pojištění na způsobenou škodu a zdravotní rizika samozřejmostí. Odborníky tedy vybírejte pečlivě.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ