Zahrada

Zakládáme nový trávník

Závěr srpna a září jsou ideální měsíce pro založení nového trávníku. Ještě do nástupu zimy dobře vzejde a prokoření. Samozřejmě můžeme kromě klasického výsevu použít také travní rohož, kde jsou do textilního podkladu vetkána semena a nedochází k jejich vyplavení. Pokládáme také travní drny a travní koberce.

PŘIPRAVTE SI PLOCHU PRO TRÁVNÍK

Pro založení jakýmkoliv způsobem je nesmírně důležité mít bezplevelný povrch. Nejčastěji se na plochu 2-3 týdny před přípravou aplikuje totální herbicid. Když plevel řádně zaschne, povrch nakypříme rotavátorovaním nebo rytím, zapracujeme kompost a podle potřeby konkrétního místa doplníme případně ještě zahradnický substrát nebo na těžších půdách i písek. Dlouhodobě působí a životní prostředí šetří také trávníkové organické hnojivo. Plochu necháme slehnout. Pak teprve uhrabeme a vybereme hroudy a kamení.  Půdu srovnáme do konečného tvaru, podle potřeby vyspádujeme a na povrch doplníme ještě v tenké vrstvě speciální trávníkový substrát. Obsahuje prosetou rašelinu, kvalitní kompost a speciální křemičitý písek,  zajišťuje optimální podmínky pro klíčení a růst mladé trávy.  Opět jej srovnáme, necháme slehnout a zalijeme. Po proschnutí znova uválíme a teprve nyní přistoupíme k setí.

NA UPRAVENOU PLOCHU VYSÉVÁME

Na srovnaný povrch sejeme vybranou travní směs (nebo pokládáme trávník). 1 kg travního semene vystačí zhruba na 40 - 50 m2. Menší plochy vyséváme rozhozem do kříže, pro větší plochy se určitě vyplatí použít secí strojek, aby se osivo rozložilo rovnoměrně. Výsev dobře uválíme nebo aspoň utužíme prknem. Podle počasí semeno vyklíčí za týden až deset dnů. Novým výsevem opravujeme také nevzhledné části současných trávníků.

KVALITNÍ OSIVO JE ZÁKLAD ÚSPĚCHU

Konkrétní travní směs vybereme podle místa a použití trávníku. Nejčastěji se na běžná prosluněná stanoviště používají směsi hřišťové. Pro opravu poškozených míst v trávníku zase slouží směs regenerační, na méně osvětlená stanoviště použijeme speciální směs. Pamatujeme ovšem, že ve skutečném stínu a pod velkými stromy trávník nikdy neporoste. Zde jej nahradíme jinými půdopokryvnými rostlinami. Moderní travní směs obsahuje kromě směsi travních semen také zeolit, přírodní látku, která upravuje vlastnosti půdy a přísun vláhy a hnojiv. Přispívá k lepšímu vzcházení a nárůstu trav, podporuje tvorbu zdravých a silných kořenů. Přesto, že již je více rosy a méně se opírá slunko, také tyto trávníky na sklonku sezony podle potřeby zaléváme, zejména po vzejití nesmí proschnout.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ