Zahrada

Sněženka podsněžník

Latinsky: Galanthus nivalis

Slovensky:

Čeleď:

Výsev: 2 - 4

Výsadba: 5 - 9

Kvetení: 2 - 4

Světlo: Polostín

Zálivka: Hojná

Sněženka podsněžník je nejznámější druh sněženek, je u nás domácí a také se nejčastěji pěstuje na zahradách. A to jak v původním formě s jednoduchými květy, tak i v odrůdě ´Flore Plena´s květy plnými.

Je jednou z prvních rostlin, které u nás vykvétají v přírodě. Její životní cyklus je krátký, dříve než vyroste listí na stromech a vysoké byliny, především kopřivy, v podrostu, jejich listy v květnu zatahují a rostliny přežívají v cibulích do příštího jara.

Divoce roste od Pyrenejí po Turecko a Kavkaz. Často se pěstuje, místy například v Severní Americe je zplanělá. Do Velké Británie, kde zdomácněla, se dostala nejspíše ve starověku.

Vyhledáváhumózní, především lužní lesy a roklinové lesy. Je chráněna podle úmluvy CITES, jedná se o ohrožený druh ČR(C3) a je vedena v červené knize Ukrajiny. Přesto jejích lokalit v přírodě, především díky intenzivnímu lesnictví a přeměně listnatých lesů v jehličnaté monokultury, ubývá.

 

 

 

 

 

Pěstujeme ji v polostínu, ve vlhké, živinami dobře zásobené půdě. Vhodná je jako podrost pod vyššími keři nebo v kombinaci s později rašícími trvalkami.

Množí se dělením trsů, nejlépe v době, kdy začínají žloutnout listy. Cibule mají jen tenkou slupku, proto, především při přesazování, snadno přeschnou. Uchováváme je v pilinách či suché rašelině, vyjmuté sněženky nesušíme na slunci.

 

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ