Zahrada

Soutěž o knihu Zázračné semínko chia 

MÁ SVÉ VÍTĚZE

Vážení soutěžící,

děkujeme vám za hojnou účast. Slíbenou cenu obdrží přímo z nakladatelství Euromedia Group k.s.: Karel Bělák, Valašské Klobouky; Daniela Dočkálková, Ostrava-Hrušov a Viera Ryšková, Havířov-Podlesí. Vítězům gratulujeme

 

Správné odpovědi:

 1b - Semínka chia pocházejí z šalvěje hispánské

 2a - Semínka chia jsou velkým zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny

 3c - Semínka chia vynikají obsahem mastných kyselin omega 3 a omega 6 v ideálním poměru   

 

 

kniha zázračné semínko chiaAutor: Wayne Coates

Superpotravina na dlouhé tratě. Droboučká chia semínka rostliny z čeledi hluchavkovitých mají jemně oříškovou chuť a jsou velkou zásobárnou živin. Pomáhají snižovat hmotnost, zamezují dehydrataci, zvyšují vytrvalost a chrání proti dlouhé řadě vážných zdravotních komplikací. Užívají je maratonští a ultramaratonští běžci. Kniha nabízí ucelený denní program pro snížení hmotnosti, jídelníček, cvičební program a 75 jednoduchých receptů včetně lákavých svačinek a koktejlů, které vám pomohou dosáhnout cvičebních cílů a dodají vám dostatek životní energie.

Vydává Euromedia Group k.s., Ikar

http://www.bux.cz/knihy/152532-zazracne-seminko-chia.html

 

Kvízové otázky

Semínka chia pocházejí z rostliny
a/ sléz maurský
b/ šalvěj hispánská
c/ skočec  obecný

Semínka chia jsou velkým zdrojem
a/ rozpustné i nerozpustné vlákniny
b/ chininu a antioxidantů
c/ přírodních cukrů a vápníku

Semínka chia vynikají obsahem    
a/  mastných kyselin omega 3 a omega 6 v ideálním poměru
b/ jemných přírodních kyselin, které podporují trávení
c/ aromatických látek a antiseptickými účinky

 

Stručné podmínky soutěže:

1)      Uznávají se výhradně odpovědi zaslané na email kontakt@zahradnikralovstvi.cz, soutěž trvá do vyčerpání všech tří cen.

2)      Účastník musí zaslat správné odpovědi na všechny tři kvízové otázky. Pouze jedna možnost je správná, prosím jasně označte otázku písmenem a odpovědí, ať zbytečně nevznikají zmatky.

3)      Účastník musí poskytnout poštovní adresu a kontakt v podobě e-mailu či telefonu pro zaslání případné výhry. Uvedená poštovní adresa slouží výhradně pro účely soutěže a nebude dále sdílena ani archivována.

Podrobná pravidla soutěže i knihu Zázračné semínko chia


Organizátor
Organizátorem soutěže je magazín www.zahradnikralovstvi.cz – zastoupený Ing. Miroslavou Paclovou.

Kdo se může zúčastnit soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky (dále jen účastník). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.

Ceny
3x Kniha Zázračné semínko chia od Wayne Coates, vydala Euromedia Group k. s.

Průběh soutěže a výherce
Soutěž probíhá od 2. 8. 2014 a končí vyčerpáním všech tří cen.
Cenu obdrží tři účastníci, kteří jako první zašlou na email kontakt@zahradnikralovstvi.cz  správné odpovědi na všechny tři kvízové otázky výše. Zaslané materiály zhodnotí redakční rada ve složení Ing. Miroslava Paclová, Ing. Jiří Antal Ph.D. a Mgr. Zbyněk Buřival – první tři úspěšní řešitelé kvízu budou oceněni knihou.


Výhercem se stávají tři účastníci, kteří jako první správně odpoví na všechny tři kvízové otázky. V kalendářním týdnu následujícím po skončení soutěže, nejpozději vždy však do pátku následujícího týdne, bude oznámeno jméno výherců, kterým bude ZDARMA na náklady organizátora zaslána kniha na adresu uvedenou v emailu.

V případě, že si výherce bez závažného důvodu nepřevezme cenu, cena propadne ve prospěch organizátora soutěže.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Ostatní podmínky
Každý účastník uděluje účastí v soutěži Ing. Miroslavě Paclové jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů spočívajícím v uložení osobních údajů do databáze organizátora, užitím k vyhodnocení soutěže a zaslání případné ceny, a to na dobu 2 let od ukončení soutěže. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, dále právo požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce o vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů účastníka, právo požadovat aby správce provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů účastníka. Výše uvedený souhlas se vztahuje na všechny osobní údaje, které účastník správci poskytne při registraci.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit. V takovém případě účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla!

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ